Ár Teanga Dúchais – Our Native Language

Ciorcal Comhrá Dún Éideann

Cruinniú míosúil, neamhfhoirmiúil é Ciorcal Comhrá Dhún Éideann a tharlaíonn, de ghnáth, ar an dara Céadaoin den mhí. Nuair a cuireadh tús leis i 2014 a bhuí le fáilte mhór ón gConsalacht agus cabhair ó Chonradh na Gaeilge Glaschú, bhain an méid daoine a tháinig lena gcúpla focal a úsáid siar asainn.  Bhog an Ciorcal ar líne le linn srianta Covid agus na saolta seo buailimid le chéile ar líne mí amháin agus ar an láthair an mhí dar gcionn. Ní fios cé leis a mbualadh tú nó na scéalta a chloisfidh tú ag an gCiorcal Comhrá, ach is féidir a bheith cinnte faoi rud amháin: beidh fáilte romhat

Ciorcal Comhrá Dún Éideann is an informal monthly Irish language gathering, usually on the 2nd Wednesday of the month. Warmly welcomed by the Irish Consulate and supported by Conradh na Gaeilge Glaschú we put out an invitation in 2014, filled the kettle and were blown over by the number of folk who arrived to share their ‘cúpla focal’. The Ciorcal continued online during Covid and now alternates between meeting in person and online. You never can tell who you’ll meet or what life stories you’ll hear at the Ciorcal Comhrá but one thing you can always be sure of: ‘beidh fáilte romhat’!

Ceardlanna – workshops

Tá ceardlanna ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí a eagraítear. Cúpla uair sa bhliain cuireann LIAC ceardlann teanga ar siúl ar an Satharn agus ag deireadh na ceardlainne bíonn lón mór an phobail againn le chéile.  Imeachtaí taitneamhacha a bhíonn iontu ina gcuirtear Bunrang agus Meánrang teanga ar fáil agus rang amhránaíochta in amanna freisin. Bíonn baint freisin ag an LIAC le Lá Ceiliúrtha Cultúir agus Oidhreachta na hÉireann, imeacht bliantúil a eagraíonn Consalacht na hÉireann i nDún Éideann i mí Mheán Fómhair. Lá mór do theaghlaigh agus don phobal ar fad a bhíonn ann a thugann deis do dhaoine teacht le chéile agus triail a bhaint as an bpeil Ghaelach, iománaíocht, ceardlanna ealaíona, ceol traidisiúnta, rince agus neart imeachtaí eile.

Ceardlanna – workshops are an important part of our activities. A few times a year we run a ceardlann teanga Saturday schoolendingwith a community lunch.

These events are really enjoyable, with tutors for beginner and intermediate language levels and perhaps another choice, such as Amhrain as Gaeilge. LIAC contributes to the Irish Culture and Heritage Day in September, co-ordinated by the Irish Consulate which brings the ever-popular Gaelic Games, Irish Dance and traditional music workshops and performances all together in one big family event.

Seachtain na Gaeilge

Is tréimhse thábhachtach do LIAC é Seachtain na Gaeilge. Ó 1-17 Márta cruinníonn na Gaeil le chéile go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil chun labhairt le chéile, le bheith ar stáitse agus chun machnamh a dhéanamh ar luach agus ar thábhacht na Gaeilge inár saol agus muid mar pháirt de dhiaspóra na hÉireann.

Bíonn Gàidhlig na hAlban á labhairt agus á mhúineadh ag cuid mhór againn freisin. Anois agus borradh faoi Seachdain na Gàidhlig a bheidh ag tarlú as seo amach i mí Feabhra, beidh neart deiseanna comhoibrithe sna blianta amach romhainn– coinnígí súil amach! 

Seachtain na Gaeilge is an important focus for LIAC. From 1-17 March the Gaels gather informally and formally in Edinburgh and beyond to speak, perform and consider the relevance of our language in our lives as members of the Irish Diaspora.

An increasing number of us also speak and teach Scottish Gaelic; the recent growth of Seachdain na Gàidhlig in late February brings the prospect of some exciting collaboration – watch this space!